wybierz język:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych - Siedliska

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów
w Siedliskach k/Ełku.

Inwestor: „Eko-MAZURY" Sp. z o.o.
Okres realizacji: 10.03.2010r.-31.03.2012r.
Wartość umowna: 80.808.357,88zł netto (99.243.989,08zł brutto)

W ramach projektu, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności UE w ramach Projektu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zrealizowanego zgodnie z przepisami „żółtego FIDIC-a", wykonano następujące zamówienia:

  • Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku, w skład którego wchodzi stacjonarna linia sortowania odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki, pochodzących z gospodarstw domowych o przepustowości 42.000Mg/rok, a także instalacja intensywnej stabilizacji tlenowej o przepustowości 17.000Mg/rok w systemie zamkniętym biofrakcji wydzielonej z odpadów komunalnych,
  • Budowa kwatery odpadów balastowych przy ZUO w Siedliskach k/Ełku o powierzchni 5,1 ha i pojemności 654.000m3 wraz z podczyszczalnią odcieków i ścieków technologicznych metodą odwróconej osmozy,
  • Budowa trzech stacji przeładunkowych wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Kośmidrach (gmina Gołdap), Olecku i Białej Piskiej.

Lokalizacja INWESTYCJI

Siedliska - mapa
zobacz dojazd Google Map Zumi