wybierz język:

Informacje o firmie PRIBO-EPB

"PRIBO-EPB" spółka z o.o. w Ełku rozpoczęła działalność jako samodzielna jednostka prawna od 01 lipca 1994 roku po zmianie pierwotnej umowy spółki, kiedy istniała pod nazwą "Ełckie Przedsiębiorstwo Budowlane spółka z o.o. w Ełku".

Udziałowcami Spółki "PRIBO-EPB" w Ełku są wyłącznie osoby fizyczne, a do Zarządu Spółki należy 100 % udziałów.

Spółka za cały okres swojej działalności uzyskuje dodatni wynik bilansowy netto (za 2007r. wynosi 3mln zł), uzyskując sprzedaż robót budowlanych w wysokości ponad 40mln zł. Główny profil działalności Spółki to roboty budowlane w zakresie budownictwa ogólnego, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa szpitalnego i szkolnego.

Spółka wykonuje w siłach własnych roboty budowlane, sanitarne i elektryczne w pełnym zakresie. Spółka zatrudniała od 50 osób w roku 1994, do 280 w okresie wysokiej koniunktury w budownictwie. Obecnie zatrudnia na umowę o pracę około 110 wysoko kwalifikowanych pracowników.

Od dnia 1 lipca 2003 r. spółka PRIBO-EPB posiada certyfikat jakości ISO 9001:2000 w zakresie: "Generalne wykonawstwo kompletnych obiektów i prace budowlano-montażowe w zakresie budownictwa przemysłowego, inżynieryjnego, mieszkaniowego i użyteczności publicznej".

Spółka posiada własne środki finansowe i techniczne umożliwiające zakup materiałów, a także zapewniające terminową oraz zgodną z wymogami inwestora realizację zamówienia.

Oferta

Spółka wykonuje w siłach własnych roboty budowlane, sanitarne i elektryczne w pełnym zakresie.

Realizujemy m.in:

  • budynki mieszkaniowe
  • hale produkcyjne
  • szkoły
  • sale gimnastyczne
  • szpitale
  • budynki biurowe
  • budynki użyteczności publicznej
  • centra handlowe
  • boiska