wybierz język:

Podstawowa kadra techniczna

 • Janusz Jabłoński
  magister inżynier budownictwa, 28 lat stażu w budownictwie,
  uprawnienia budowlane nr SUW-82/90.
 • Zdzisław Tomkiewicz
  technik budowlany, 39 lat stażu w budownictwie,
  uprawnienia budowlane nr SUW-74/93.
 • Zbigniew Wróblewski
  technik budowlany, 35 lat stażu w budownictwie,
  uprawnienia budowlane nr SUW-112/82.
 • Tadeusz Milewski
  inżynier elektrotechnik, 28 lat stażu w budownictwie,
  uprawnienia budowlane  nr SUW-6/92.
 • Paweł Kowalczyk
  magister inżynier inżynierii środowiska, 26 lat stażu w budownictwie,
  uprawnienia budowlane nr SUW-33/96.
 • Krzysztof Kacprzyk
  magister inżynier budownictwa, 18 lat stażu w budownictwie,
  uprawnienia budowlane nr SUW-36/98.
 • Wojciech Gąsiorowski
  magister inżynier budownictwa, 18 lat stażu w budownictwie,
  uprawnienia budowlane nr SUW-45/98.
 • Tomasz Łangowski
  magister inżynier budownictwa, 13 lat stażu w budownictwie,
  uprawnienia budowlane nr PDL/0053/OWOK/05.
 • Arkadiusz Kotarski
  magister inżynier budownictwa, 11 lat stażu w budownictwie,
  uprawnienia budowlane nr WAM/0072/OWOK/05.
 • Łukasz Szamotuła
  magister inżynier budownictwa, 6 lat stażu w budownictwie,
  uprawnienia budowlane nr WAM/0102/OWOK/11.


Uwaga: wszyscy pracownicy posiadający uprawnienia budowlane i są członkami
Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Olsztynie
.

 1. Kadra zatrudniona w spółce „PRIBO - EPB” to pracownicy o wysokich kwalifikacjach we wszystkich zawodach budowlanych i instalacyjnych posiadająca niezbędne, wymagane Prawem Budowlanym i innymi przepisami, uprawnienia do prowadzenia robót, w tym uprawnienia sanitarne, elektryczne, budowlane: konstrukcyjne, architektoniczne i konserwatora zabytków, Urzędu Dozoru Technicznego i inne.
 2. Spółka zatrudnia obecnie około 68 pracowników stałych na umowę o pracę, w tym 10 pracowników kadry technicznej.
 3. Spółka zatrudnia stale dodatkowo około 100 ÷ 200 pracowników podwykonawców w zawodach budowlanych do wykonywania konkretnych zadań, w zależności od wielkości zawartych umów.
 4. Spółka systematycznie szkoli i umożliwia zdobywanie wiedzy przez pracowników w zakresie nowych technologii, np. instalacji wodnych wewnętrznych z tworzyw sztucznych, miedzianych, instalacji c.o. wewnętrznych podłogowych wodnych z polietylenu sieciowanego, instalacji c.o. zewnętrznych z rur preizolowanych, układania termo-zgrzewalnych wykładzin podłogowych typu „Tarkett”, wykonywania natryskowych tynków gipsowych i innych, finansując koszty szkoleń, niezbędnej literatury fachowej, udziału w targach budowlanych itp.

Oferta

Spółka wykonuje w siłach własnych roboty budowlane, sanitarne i elektryczne w pełnym zakresie.

Realizujemy m.in:

 • budynki mieszkaniowe
 • hale produkcyjne
 • szkoły
 • sale gimnastyczne
 • szpitale
 • budynki biurowe
 • budynki użyteczności publicznej
 • centra handlowe