O Firmie

Informacje o firmie PRIBO-EPB

“PRIBO-EPB” spółka z o.o. w Ełku rozpoczęła działalność jako samodzielna jednostka prawna od 01 lipca 1994 roku po zmianie pierwotnej umowy spółki, kiedy istniała pod nazwą “Ełckie Przedsiębiorstwo Budowlane spółka z o.o. w Ełku”.

Udziałowcami Spółki “PRIBO-EPB” w Ełku są wyłącznie osoby fizyczne, a do Zarządu Spółki należy 100 % udziałów.

Nasza firma przez cały okres swojej działalności uzyskuje dodatni wynik bilansowy netto (za 2007r. wynosi 3mln zł), osiągając sprzedaż robót budowlanych w wysokości ponad 40mln zł. Naszym głównym profilem działalności są roboty budowlane w zakresie budownictwa ogólnego, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa szpitalnego i szkolnego.

Wykonujemy, wykorzystując własne zasoby pracownicze, roboty budowlane, sanitarne i elektryczne w pełnym zakresie. Obecnie zatrudniamy na umowę o pracę około 60 wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz grupę stałych i sprawdzonych podwykonawców, zatrudniających stale na naszych budowach od 100 do 200 pracowników.

PRIBO posiada własne środki finansowe i techniczne umożliwiające zakup materiałów, a także zapewniające terminową oraz zgodną z wymogami inwestora realizację zamówienia.

Nasza oferta

PRIBO posada wszelkie niezbędne zasoby do wykonania robót budowlanych, sanitarnych oraz elektrycznych w pełnym zakresie.

Realizujemy m.in:

  • budynki mieszkaniowe
  • hale produkcyjne
  • szkoły
  • sale gimnastyczne
  • szpitale
  • budynki biurowe
  • budynki użyteczności publicznej
  • centra handlowe
  • boiska