Kadra

Zarząd

Wiesław Łepecki

 • Prezes Zarządu
 • magister inżynier budownictwa
 • 37 lat stażu w budownictwie
 • uprawnienia budowlane Nr 120/BP

Marcin Dziądziak

 • Wiceprezes Zarządu
 • inżynier budownictwa
 • 16 lat stażu w budownictwie
 • uprawnienia budowlane nr WAM/0138/OWOK/04

Podstawowa kadra techniczna

 • Przemysław Połubok – Główny księgowy

inż. marketingu i zarządzania w agrobiznesie, studia podyplomowe rachunkowość i finanse,

17 lat stażu w księgowości

 • Janusz Jabłoński
  magister inżynier budownictwa, 32 lata stażu w budownictwie,
  uprawnienia budowlane nr SUW-82/90.
 • Zbigniew Wróblewski
  technik budowlany, 39 lat stażu w budownictwie,
  uprawnienia budowlane nr SUW-112/82.
 • Tadeusz Milewski
  inżynier elektrotechnik, 32 lata stażu w budownictwie,
  uprawnienia budowlane  nr SUW-6/92.
 • Paweł Kowalczyk
  magister inżynier inżynierii środowiska, 30 lat stażu w budownictwie,
  uprawnienia budowlane nr SUW-33/96.
 • Krzysztof Kacprzyk
  magister inżynier budownictwa, 22 lata stażu w budownictwie,
  uprawnienia budowlane nr SUW-36/98.
 • Wojciech Gąsiorowski
  magister inżynier budownictwa, 22 lata stażu w budownictwie,
  uprawnienia budowlane nr SUW-45/98.
 • Tomasz Łangowski
  magister inżynier budownictwa, 17 lat stażu w budownictwie,
  uprawnienia budowlane nr PDL/0053/OWOK/05.
 • Łukasz Szamotuła
  magister inżynier budownictwa, 10 lat stażu w budownictwie,
  uprawnienia budowlane nr WAM/0102/OWOK/11.

 


Uwaga: wszyscy pracownicy posiadający uprawnienia budowlane i są członkami właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 1. „PRIBO – EPB” zatrudnia pracowników posiadających wysokie kwalifikacje we wszystkich zawodach budowalnych i instalacyjnych, posiadających wszelkie niezbędne wymagane Prawem Budowlanym oraz innymi przepisami uprawnienia do prowadzenia robót, do których należą uprawnienia sanitarne, elektryczne oraz budowlane. W skład tych ostatnich wchodzą uprawnienia konstrukcyjne, architektoniczne, konserwatora zabytków, Urzędu Dozoru Technicznego oraz inne niezbędne do realizacji danego projektu.
 2. Obecnie spółka zatrudnia około 45 pracowników na umowę o pracę, w tym 8 specjalistów kadry technicznej.
 3. Stale zatrudnionych jest dodatkowo od 100 do 200 pracowników podwykonawców różnych zawodów budowlanych, których specjalizacja dostosowana jest do rodzaju wykonywanego zadania oraz wartości realizowanej umowy.
 4. W celu sprostania dynamicznie zmieniającym się wymaganiom rynkowym PRIBO systematycznie szkoli i umożliwia podnoszenie umiejętności przez pracowników w zakresie nowych technologii budowlanych, finansując koszty szkoleń, zakupu fachowej literatury oraz udziału w targach branżowych.

Nasza oferta

PRIBO posada wszelkie niezbędne zasoby do wykonania robót budowlanych, sanitarnych oraz elektrycznych w pełnym zakresie.

Realizujemy m.in:

 • budynki mieszkaniowe
 • hale produkcyjne
 • szkoły
 • sale gimnastyczne
 • szpitale
 • budynki biurowe
 • budynki użyteczności publicznej
 • centra handlowe
 • boiska