o firmie  
   
Informacje ogólne o "PRIBO-EPB"
...........................................................................................................

Logo Pribo"PRIBO-EPB"
spółka z o.o. w Ełku rozpoczęła działalność jako samodzielna jednostka prawna od 01 lipca 1994 roku
po zmianie pierwotnej umowy spółki, kiedy istniała
pod nazwą "Ełckie Przedsiębiorstwo Budowlane spółka
z o.o. w Ełku".

Udziałowcami Spółki "PRIBO-EPB" w Ełku są wyłącznie osoby fizyczne,
a do Zarządu Spółki należy około 85 % udziałów.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 150.000,- zł. Spółka za cały okres swojej działalności uzyskuje dodatni wynik bilansowy netto (za 2007r. wynosi
3mln zł), uzyskując sprzedaż robót budowlanych w wysokości ponad
40mln zł. Główny profil działalności Spółki to roboty budowlane
w zakresie budownictwa ogólnego, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa szpitalnego i szkolnego.

Spółka wykonuje w siłach własnych roboty budowlane, sanitarne
i elektryczne w pełnym zakresie. Spółka zatrudniała od 50 osób w roku 1994, do 280 w okresie wysokiej koniunktury w budownictwie.
Obecnie zatrudnia na umowę o pracę około 108 wysoko kwalifikowanych pracowników.

Od dnia 1 lipca 2003 r. spółka PRIBO-EPB posiada certyfikat jakości
ISO 9001:2000
w zakresie: "Generalne wykonawstwo kompletnych obiektów i prace budowlano-montażowe w zakresie budownictwa przemysłowego, inżynieryjnego, mieszkaniowego i użyteczności publicznej".

Spółka posiada własne środki finansowe i techniczne umożliwiające zakup materiałów, a także zapewniające terminową oraz zgodną
z wymogami inwestora realizację zamówienia.

pracownik Pribo 1

Firma "PRIBO"
........................................

Informacje ogólne
O pracownikach firmy
Kierownictwo firmy
Kadra techniczna
Adresy
Warmińsko-Mazurska
Okręgowa Izba
Inżynierów
Budownictwa